Menu

Collega Norbert Sociaal Werker van 2019!

Collega Norbert Sociaal Werker van 2019!

Norbert Wijnhofen, sociaal werker bij Sterker sociaal werk is op woensdag 13 maart verkozen tot Sociaal werker van het jaar 2019. Hij mag deze eervolle titel een jaar lang dragen en ontvangt een bedrag voor een scholingsactiviteit en een bedrag om te besteden aan een project in een wijk naar zijn keuze.

De Sociaal Werker van het Jaar is een landelijke verkiezing die sinds 2009 wordt georganiseerd. De winnaar, de Sociaal werker van het jaar, is een jaar lang landelijk ambassadeur van het vak van sociaal werker. De winnaar wordt bepaald door hoeveel er gestemd is op het introductiefilmpje van de drie finalisten, door het stemmen van het publiek tijdens de verkiezingsdag en door een vakjury. Deze vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, BPSW en de Sociaal werker van 2018. 

De jury keek naar innovatie in het werk, persoonlijkheid, competenties en de impact voor cliënten. Daarnaast lette de jury op de diversiteit in het werk, de zichtbaarheid ervan en de bijdrage aan een sterke sociale basis. Juryvoorzitter Lex Staal legt uit waarom voor Norbert gekozen werd: “Norbert laat zien waar wij allemaal naar zoeken. Hij verbindt de mensen in de wijk. Inclusief ggz-patiënten. Dat is precies wat we bedoelden met de decentralisatie.”

Over Norbert Wijnhofen
Norbert werkt bij Sterker sociaal werk, een brede welzijnsorganisatie in Nijmegen en omliggende gemeente. Uniek aan Norbert Wijnhofen is dat hij als Ggz-specialist – anders dan de klassieke sociaal werker – cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening ondersteunt in de wijk. Vanuit de Sociale Wijkteams in Nijmegen zet hij zich ervoor in dat zij blijven meetellen in de wijk en daar ook de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

“Fijn dat zij erbij waren vandaag”
Norbert is dankbaar en trots dat hij gewonnen heeft blij met de brede steun die hij kreeg. Norbert: “Ik voel adrenaline, gelukzaligheid en ben vooral ontzettend blij. We doen dit samen. Met bewoners, cliënten en de gemeente. Het is echt fijn dat zij erbij konden zijn vandaag”. Ook is Norbert ambitieus voor zijn jaar als Sociaal werker van het jaar: “Het sociaal domein en de Ggz zijn nog onvoldoende met elkaar verbonden. Ook sociaal werkers moeten hier iets mee. In de wijk komen we ggz-patiënten tegen. Soms gaat dat goed maar vaak tref je niet zulke leuke dingen aan. Niets doen is geen optie. Wij moeten zorgen voor ondersteuning van deze mensen.”

Terug