Menu

Tijdelijke zorgpauze mogelijk voor Nijmeegse mantelzorgers

Tijdelijke zorgpauze mogelijk voor Nijmeegse mantelzorgers

Mantelzorg Nijmegen en Home Instead realiseren respijtzorgregeling

Op verzoek van de Gemeente Nijmegen realiseren Mantelzorg Nijmegen en Home Instead Nijmegen vanaf deze maand een vorm van respijtzorg voor mantelzorgers. De respijtzorgregeling is bedoeld om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Hierbij wordt vervangende zorg geregeld zodat de mantelzorger even een zorgpauze krijgt op momenten dat dit erg welkom is.

De laatste jaren wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers. Wat voorheen vanzelfsprekend geregeld werd door zorgverleners, komt nu vaker neer op de schouders van naasten. Het extra werk, de regeldruk, de emoties en het tijdgebrek dat dit met zich meebrengt, kan mantelzorgers opbreken. Vaak zien ze door de bomen het bos niet meer of hebben ze nauwelijks tijd voor zichzelf.    

Zorgpauze met vervangende zorg

Om het vol te kunnen houden is het belangrijk dat een mantelzorger ook voor zichzelf zorgt en zo nu en dan even pauze neemt van de zorg. Dit kan vaak alleen als iemand de mantelzorger vervangt en de zorg tijdelijk overneemt. Zo heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf en kan hij of zij iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken heet respijtzorg.

Grote behoefte aan vervangende zorg

De respijtzorgregeling is een vervolg op een pilot uit 2017. Toen bleek dat dit aanbod - vervangende zorg voor een bepaalde periode - in een enorme behoefte voorzag. Vijfenvijftig overbelaste mantelzorgers konden ervan gebruik maken. Omdat het aansluit op een behoefte, komt er voor 2018-2019 een vervolg. Verspreid over zes maanden is een medewerker van Home Instead kosteloos voor 52 uur in te zetten voor zorg- of ondersteuningstaken. Mantelzorg Nijmegen verzorgt de aanmelding en intake.

Mantelzorgconsulent Jehzira Huwaë (Mantelzorg Nijmegen): “Een mantelzorger die dag en nacht zorgt voor zijn zieke partner en aangeeft dat het te veel wordt, kan al enorm geholpen zijn als iemand tijdelijk de zorg voor vier uur per week overneemt. Of een mantelzorger die naast het werk en een gezin ook de zorg voor zijn zieke vader heeft en aangeeft het niet meer aan te kunnen, kan wat lucht krijgen als iemand tijdelijk de praktische begeleiding van vader kan overnemen. Denk aan samen boodschappen doen, medicijnen ophalen et cetera. Elke situatie is anders en tijdens een intake gaan we samen kijken of de respijtzorgregeling een passende oplossing is voor dat moment."

Respijtzorgregeling aanvragen 

De mantelzorger kan zich aanmelden als hij of zij én de persoon voor wie hij of zij zorgt in de gemeente Nijmegen woont. Na een telefonische intake bij Mantelzorg Nijmegen wordt duidelijk of de respijtzorgregeling toegekend kan worden. De respijtzorg zelf wordt geleverd door Home Instead. De indeling en inzet van uren gaan in overleg met hen.  

Aanmelden kan via tel. 024-365 01 50 of e-mail info@mantelzorg-nijmegen.nl (vermeld in het e-mailbericht voorletters, achternaam en telefoonnummer). Een mantelzorgconsulent neemt uiterlijk de daaropvolgende vrijdag contact op. 

Meer informatie:
Mantelzorg Nijmegen, tel. 024-365 01 50, info@mantelzorg-nijmegen.nl 
of kijk op www.mantelzorg-nijmegen.nl

 

Terug