Menu

Benchmark Buurtbemiddeling

Benchmark Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling groeit als kool. 75% van de gemeenten biedt het inmiddels aan, een kwart dus nog niet. Dat wijst landelijk benachmarkonderzoek uit.

Eerste hulp bij burenruzie
Buurtbemiddeling is de 'eerste hulp bij burenruzie'. 75% van de gemeenten biedt intussen buurtbemiddeling aan hun inwoners; een kwart moet dus nog over de brug komen. Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): ‘En dat terwijl buurbemiddeling in een enorme behoefte voorziet. In elke gemeente, groot of klein, komen burenruzies voor en stromen bij de start van buurtbemiddeling de aanmeldingen binnen.’

In 2017 en de eerste maanden van 2018 starten maar liefst 54 nieuwe gemeenten voor het eerst met deze dienst. In totaal bieden nu 286 gemeenten in Nederland dit aan. Dat nog steeds een kwart van de gemeenten geen bemiddeling aanbiedt vindt Herder een gemiste kans: ‘Het is een toegankelijke en goedkope dienst die ervoor zorgt dat bewoners zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Bovendien wordt een burenruzie in 7 op de 10 gevallen met buurtbemiddeling naar tevredenheid opgelost.’

Koffiedik kijken
Het is koffiedik kijken waarom gemeenten nog geen buurtbemiddeling bieden. Herder: ‘Ik hoor verschillende redenen. Zo weten gemeenten vaak niet hoe groot de behoefte aan bemiddeling is omdat klachten verspreid over verschillende instanties (gemeente, politie, woningcorporaties) binnenkomen, of het staat laag op de prioriteitenlijst, of ze kennen onvoldoende de mogelijkheden. Dat een gemeente te klein is om buurtbemiddeling te bieden hoor ik ook regelmatig. Dat is een hardnekkige misvatting. Juist door samen te werken met naastgelegen gemeenten kunnen gemeenten hun inwoners een waardevolle dienst bieden én is het een uitgelezen kans om buurtbemiddeling lokaal te professionaliseren. Verschillende gemeenten werken op die manier goed en naar tevredenheid samen.’

Stijging aantal meldingen
In totaal steeg het aantal aanmeldingen bij buurtbemiddelingsorganisaties in 2017 met 15%. Zoals elk jaar gaat het gros van de meldingen vooral over geluidsoverlast, pesterijen en tuin/buitenproblemen. Herder: ‘Bij tuin/buitenproblemen moet je niet alleen denken aan ruzie over de schutting of overhangende takken, maar ook aan overlast van bijvoorbeeld de rook van vuurkorven en barbecues, of de stank van hondenpoep in de tuin van je buren. Zeker met dat warme weer een zeer onaangename ervaring.’

CCV
Het CCV is het landelijke aanspreekpunt voor Buurtbemiddeling. Het centrum adviseert bij de start en uitvoering van projecten Buurtbemiddeling en heeft de aanpak in beheer. Meer informatie: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling

 

Terug