Menu

Sociale Wijkteams Nijmegen makkelijker bereikbaar

Sociale Wijkteams Nijmegen makkelijker bereikbaar

Nieuw centraal telefoonnummer en e-mailadres ingericht.
De Sociale Wijkteams (SWT) in Nijmegen zijn vanaf 1 juli 2018 bereikbaar via een eigen centraal telefoonnummer en e-mailadres. Tot nu toe konden bewoners, verwijzers of andere professionals terecht bij de ‘Informatie & Advieslijn Stip-Sociaal Wijkteam. Informatie, aanmelding of andere vragen voor zowel de Stips als het Sociaal Wijkteam konden daar gesteld worden. Na een evaluatie bleek het toch wenselijk om zowel voor de Stip als het Sociaal Wijkteam een eigen telefoonnummer en e-mailadres in te richten. Nu is dit er voor het Sociaal Wijkteam. De Stip zal de komende periode gebruiken om een nieuw centraal telefoonnummer en e-mailadres te organiseren.

Wat zijn de nieuwe contactgegevens?
De nieuwe centrale contactgegevens van het Sociaal Wijkteam Nijmegen zijn:

Wat is het Sociaal Wijkteam?
Het Sociaal Wijkteam Nijmegen is er voor bewoners die vragen of zorgen hebben over hun kind(eren), relatie, woonsituatie of financiën. In het Sociaal Wijkteam werken professionals uit verschillende disciplines, zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, ouderenadviseurs en Wmo-consulenten. Thema’s waarin het SWT ondersteuning kan bieden zijn onder meer autisme, begeleiding, huiselijk geweld, jeugd, licht verstandelijke beperking, mantelzorg, opvoeding, ouderenadvies, overlast, psychische problemen, relaties & scheiden, schulden, vervoer (gehandicapten en ouderen), Wmo en woningaanpassing. Wanneer dit nodig is kan het SWT doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Elke wijk van Nijmegen heeft een eigen SWT – in totaal zijn er tien teams. Sterker sociaal werk heeft de uitvoeringsregie over de Sociale Wijkteams in Nijmegen.

Waarvoor kan er worden gebeld/gemaild?
Wanneer bewoners, verwijzers of andere professionals vragen of zorgen hebben over bovenstaande thema’s kan worden gebeld met Sociaal Wijkteam Nijmegen (het centrale nummer). Daar wordt in gesprek (of per mail) nagegaan wat de beste volgende stap is. Soms is dit een aanmelding bij het Sociaal Wijkteam, soms is dit een doorverwijzing of soms is een gesprek met een medewerkers van het team al genoeg om de vraag te beantwoorden en verder te kunnen.

Terug