Missie en visie - Sterker sociaal werk
Slider

Missie en visie

Op basis van een strategietraject en de kernwaarden van de organisatie is de volgende missie en visie vastgesteld.

Wij zijn Sterker sociaal werk.   
Wij zijn er voor mensen. We ondersteunen ze bij het zoeken naar oplossingen als ze even vastlopen én we komen voor ze op wanneer ze dat zelf niet kunnen. Omdat we geloven in de veerkracht van mensen en dat iedereen er toe doet.

Onze missie is om bij te dragen aan een sterke samenleving op basis van medemenselijkheid.

Visie
De maatschappij verandert. Dat betekent dat we de manier waarop wij werken óók veranderen. Wij zijn flexibel en bereid om te leren terwijl we trouw blijven aan onze overtuigingen over wat goede en snelle hulp nodig heeft. Onze kennis en kunde zetten wij in om het welzijn en de zelfstandigheid van mensen te behouden of te versterken. Met de hulp van hun eigen netwerk waar mogelijk. We geloven dat persoonlijke relaties gebaat zijn bij zoveel mogelijk individuele zeggenschap en verantwoordelijkheid. We willen waken voor onnodige bureaucratie. Daarmee verzekeren wij dat niet onze organisatie, maar onze maatschappelijke taak centraal staat.

Een sterke organisatie
Wij willen samenwerken op basis van vertrouwen. Vertrouwen in onszelf én in anderen. Daarbij investeren we in onze medewerkers op basis van hun intrinsieke motivatie en het aanreiken van handvatten voor persoonlijke groei. Door uit te gaan van onze eigen kracht, in te zetten op innovatie en uitnodigend te zijn naar anderen in ons werkveld streven we ernaar een voorbeeld te zijn in het domein van sociaal werk.

Onze kernwaarden:
•    De mens staat centraal
•    We werken samen
•    Vertrouwen is onze basishouding
•    De praktijk is ons uitgangspunt

Dat betekent:
•    Wij beslissen op basis van onze waarden.
•    Wij doen wat werkt in de praktijk.
•    Wij werken vraaggericht.
•    Wij zijn flexibel.
•    Wij organiseren feedback zodat de praktijk altijd het uitgangspunt is.
•    Wij geven kwaliteitsverbetering en innovatie onze structurele aandacht.
•    Wij investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.
•    Wij waken voor onnodige bureaucratie.
•    Wij hebben niet meer dan één leidinggevende.
•    Wij zijn altijd en door iedereen aanspreekbaar op de waarden van onze organisatie en de bovenstaande beloften.