ANBI - Sterker sociaal werk
Slider

ANBI

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u dit overzicht.

Naam
Stichting Sterker
Publieksnaam: Sterker sociaal werk

RSIN / Fiscaal nummer
8571.84.325

Contactgegevens
Sterker sociaal werk
De Ruyterstraat 246
6512 GG  Nijmegen

Bestuurssamenstelling
Bestuurder: Arie de Vries
Gevolmachtigd directeur: Anja van Baardewijk-Joosten

Beleidsplan
Hier vindt u ons koersdocument (PDF).

Beloningsbeleid
Alle medewerkers van Sterker sociaal werk vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Doelstelling
Hier vindt u onze missie en visie.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Hier vindt u het jaarverslag van NIM en Swon over 2016.
En het jaardocument Swon 2016.

Financiële verantwoording
Hier vindt u financiële verantwoording over 2016 van NIM en Swon.